Gwen Reek
© 2021 Gwen Reek
New Energy healing New Energy healing is een vorm van energetische healing die is vrijgekomen in het jaar 2000 na de overgang van het Vissentijdperk - het tijdperk van karma en lijden - naar het Aquariustijdperk. Het Aquariustijdperk, dat ook wel het Watermantijdperk wordt genoemd, staat in het teken van onvoorwaardelijke liefde, eenheid en bewustzijn. Een nieuw tijdperk brengt op allerlei fronten veranderingen, nieuwe mogelijkheden en groei met zich mee. Zo ook in het energetisch werken. Als New Energy healer maak ik verbinding met het healingniveau van de vijfde dimensie, in plaats van dat ik werk vanuit het niveau van de derde dimensie, zoals voorheen in Reiki sessies. Het healingniveau van de vijfde dimensie is gebaseerd op de Aquariusenenergie van Liefde en Eenheid. Deze energie is neutraal en vormt zich alleen naar de hoogste bedoeling. In een New Energy healing sessie wordt aandacht besteed aan de heling van de energiestromen binnen het fysieke lichaam, het etherisch-, emotioneel- en mentaal lichaam, het energieveld en de dertien chakra’s. Er wordt ingevoeld wat er op dat moment nodig is, óf de healing wordt specifiek gericht op dat wat jij zelf inbrengt. Energetische blokkades worden schoongemaakt, de energie wordt daar waar nodig hersteld, zodat er ruimte ontstaat en de energie weer vrijer kan stromen. Je kunt je letterlijk beter in je vel voelen, meer rust en ontspanning ervaren. Het bevordert een ruimer bewustzijn van jezelf en je lichaam, waardoor persoonlijke groei mogelijk is. Tijdens de sessie lig je, in gemakkelijke zittende kleding, op de behandeltafel. Een sessie duurt een uur. Heb je behoefte aan coaching dan duurt een sessie anderhalf uur. Combinatie sessie Als er ook behoefte is aan het vrijmaken en ruimte scheppen in de vaste structuren binnen het fysieke lichaam in de vorm van lichaamswerk, dan combineer ik de New Energy healing met technieken uit de Cranio-Sacraal therapie. Een combinatie sessie duurt anderhalf uur en tijdens deze sessie lig je ook in gemakkelijke zittende kleding op de behandeltafel. Terug naar praktijkinformatie
Praktijk voor ontspanning, bewustwording en heling